ΒΟΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  • Όνομα: Βασιλική Βοργιά
  • Ημερ. Γέν.: Τετάρτη, 10 Νοέμβριος 2004
  • Θέση: Ακραία Διαγώνιος