ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΙΔΡΥΤΗΣ

Γιάννης Καρκαλής

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2019

 

Πρόεδρος

Γιώργος Χριστόπουλος

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτα Δασκαλοπούλου

Γραμματέας

Αμαλία Κεφαλά

Ταμίας

Ερμιόνη Μαντζιαφού

Μέλος

Μαριάνα Τρίκα

 

ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Βασίλης Γκαραγκουνούλης

Μαριάνα Τρίκα

Σωκράτης Σκλιας

Αμαλία Κεφαλά