Δελτίο Τύπου για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ Κύριο

ToTAA Ηρακλής Χαλκίδας Seajets εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου   Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) με την οποία προασπίζεται η έννοια της δικαιοσύνης στον αθλητισμό και παράλληλα η αξιοπιστία του Ελληνικού Βόλεϊ.

Η πρόκριση της ομάδας μας στο Φάιναλ-4 του Λίγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» είναι η τήρηση του αυτονόητου δικαιώνοντας τις προσπάθειες του τεχνικού επιτελείου και των αθλητών που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσα στο γήπεδο βάσει προκήρυξης της διοργανώτριας αρχής .

Μια διοργάνωση ξεκινάει και τελειώνει με τους ίδιους κανόνες έτσι και το φετινό   το φετινό Λίγκ Καπ έπρεπε να ολοκληρωθεί με την προκήρυξη που ξεκίνησε, είμαστε στην διάθεση της ΕΣΑΠ, όπως πιστεύουμε και τα υπόλοιπα μέλη της Λίγκας, για μελλοντικές διορθώσεις της προκήρυξης έτσι ώστε στην επόμενη διοργάνωση (και ασφαλώς πολύ νωρίτερα από την έναρξη της) να διορθωθούν τα κακώς κείμενα.

Η διοίκηση του ΤΑΑ Ηρακλή Χαλκίδας Seajets είναι έτοιμη να αιτηθεί τη διεξαγωγή του Final 4 στη Χαλκίδα προκειμένου οι φίλαθλοι της Εύβοιας να παρακολουθήσουν από κοντά μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου με κορυφαίες ομάδες και αθλητές.

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 / 18-1-2018

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

Αποτελούμενο από τους: Παναγή Κουτρίκη, Πρόεδρο, Καννέλα Δημαρά-Τζαβέλλα, Νικόλαο Δεληδήμο, Ηλία Σαπουνά και Ελένη Παπαδάκη (Εισηγήτρια), Μέλη.

Συνεδρίασε δημόσια την 7-12-2017, στο ακροατήριό του (Ανδρέα
Παπανδρέου, αρ. 37, Αμαρούσιο), με την παρουσία και της Γραμματέως του Διονυσίας Ρωμανού, υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

1. Του προσφεύγοντος: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με έδρα τη Χαλκίδα, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με τις πληρεξουσίες δικηγόρους του Αντιγόνη Κουκά και Αναστασία Ελληνικού.

2. Κατά της: Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Π.) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Χρήστο Ηλιάδη.

Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της Ε.Σ.Α.Π.: Aθλητικού Σωματείου με την επωνυμία « Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ» που εδρεύει στη Σύρο, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Γεώργιο Λιανό.

Η από 7-11-2017 προσφυγή κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου τούτου και έλαβε αριθμό κατάθεσης 77/8-11-2017.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 2.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή για το παραδεκτό της οποίας καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 126 παρ 1 του Ν. 2725/1999 παράβολο, το προσφεύγoν αθλητικό σωματείο αιτείται α) να ακυρωθεί το από 31-10-2017 «πρακτικό δια περιφοράς επείγουσας λήψης απόφασης των Τ.Α.Α.-μελών της Ε.Σ.Α.Π.» σύμφωνα με το οποίο την πρώτη θέση του Δ΄ Ομίλου της διοργάνωσης του ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2017-2018 που διεξήχθη στη Σύρο κατά το χρονικό διάστημα 20-22/10-2017 μεταξύ των ισοβαθμούντων σε αυτήν ομάδων των αθλητικών σωματείων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ» καταλαμβάνει το αθλητικό σωματείο «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ» και β) να αναδειχθεί πρωτεύουσα ομάδα του Δ΄ Ομίλου της διοργάνωσης ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 (που αποτελεί την ορθή αγωνιστική περίοδο της ανωτέρω διοργάνωσης αντί της εσφαλμένης αναφοράς «ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 2016-2017» που εκ παραδρομής αναφέρεται στην προσφυγή και διορθώθηκε με το νομοτύπως κατατεθέν υπόμνημα), το προσφεύγον αθλητικό σωματείο με βάση την ειδική προκήρυξη των αγώνων της ανωτέρω διοργάνωσης και το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή το λόγο του κλάσματος νικηφόρα σετ/χαμένα σετ.

2. Επειδή, μαζί με την προσφυγή αυτή πρέπει να δικαστεί και η ασκηθείσα προφορικώς πρόσθετη παρέμβαση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ» υπέρ της καθής Ε.Σ.Α.Π. εφόσον, λόγω της ισοβαθμίας με το προσφεύγον σωματείο, έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να ανακηρυχθεί ως πρωτεύουσα ομάδα του Δ΄ Ομίλου της διοργάνωσης ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2017-2018. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση είναι ορισμένη και νόμιμη και πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μαζί με την προσφυγή. Ειδικότερα το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο προβάλλει, ότι η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη α) εφόσον δεν στρέφεται κατά απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. αλλά κατά πρακτικού, στο οποίο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Σ.Α.Π., διατυπώνονται μετά από σχετική ψηφοφορία οι γνώμες των Τ.Α.Α./μελών της Ε.Σ.Α.Π. ως νομικών προσώπων και δεν εκφράζεται, όπως απαιτεί το άρθρο 16 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Σ.Α.Π., η βούληση των εκπροσώπων των Τ.Α.Α. που είναι μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π., με αποτέλεσμα να χρήζει επικύρωσης από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. σε κανονική συνεδρίαση με την φυσική παρουσία των μελών του Δ.Σ. και β) σε κάθε περίπτωση πρόκειται για σχέδιο απόφασης δια περιφοράς που δεν έχει ληφθεί από το αρμόδιο όργανο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. μετά από πραγματική συνεδρίαση, αλλά από το σύνολο των 12 σωματείων-μελών της Ε.Σ.Α.Π., τα οποία τελικώς δεν αποδέχθηκαν το περιεχόμενό του και δεν το υπέγραψαν από κοινού.

3. Επειδή, στο άρθρο 124 του ν. 2527/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός Αθλητικός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121) αναφορικά με την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του παρόντος Συμβουλίου, ορίζεται ότι αυτό είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών «α) Κατά των αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών. β) Kατά των αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν αα)…ββ)…..γγ) τη βαθμολογική ή αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή δδ)……» . Επίσης στο Καταστατικό της Ε.Σ.Α.Π. προβλέπεται στο άρθρο 16 ότι «1. Η Διοίκηση της Ε.Σ.Α.Π. ασκείται από το Δ.Σ. συλλογικά.2…3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι των μελών της Ε.Σ.Α.Π., ένα ανά μέλος, εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του αντίστοιχου Τ.Α.Π. που εκλέγονται με απόφαση της τακτικής συνέλευσης….» στο άρθρο 17 ότι «1…2….3. Σε περίπτωση που απαιτείται ο άμεσος χειρισμός ενός ζητήματος ή η επείγουσα λήψη απόφασης για θέμα που προκύπτει σε χρόνο μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα μέλη του προεδρείου προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και λαμβάνουν κάθε αναγκαία απόφαση με κριτήριο την προάσπιση των συμφερόντων της Ε.Σ.Α.Π. και την επίτευξη των στόχων της και με την απαραίτητη προϋπόθεση να ενημερώσουν εγγράφως τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., τα οποία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως την θέση τους. Η μη απάντηση εντός 48 ωρών θεωρείται θετική εκ μέρους τους. Οι ενέργειές τους αυτές και οι αποφάσεις τους επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του» στο άρθρο 18 ότι «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν πέντε μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη. 3. Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. είναι πάντοτε φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός….4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. 5. Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. μαγνητοφωνούνται ή στενογραφούνται και οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.…..Σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματός του η φράση «δεν υπέγραψε» χωρίς αυτό να επιδρά στο κύρος της απόφασης. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο μέσα σε 5 ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. 6….» και στο άρθρο 19 «1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ….. Συγκαλεί το Δ.Σ…..Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ε.Σ.Α.Π….».

4. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Μετά την υποβολή της από 23-10-2017 ένστασης-έγγραφης αίτησης του αθλητικού σωματείου «Α.Ο. Φοίνικας Σύρου» και την από 19/23-10-2017 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. προς τα σωματεία μέλη, ώστε με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. να επικυρωθεί η 4η ομάδα που θα συμμετέχει στο FINAL 4 της διοργάνωσης ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2017-2018 συντάχθηκε το προσβαλλόμενο από 31-10-2017 «πρακτικό δια περιφοράς επείγουσας λήψης απόφασης των Τ.Α.Α.-μελών της Ε.Σ.Α.Π». Ειδικότερα στο πρακτικό αυτό αναφέρεται ότι κατόπιν της από 23-10-2017 ένστασης-έγγραφης αίτησης του σωματείου «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ-Τ.Α.Α.» αποφασίστηκε εκτάκτως δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του καταστατικού και του τελευταίου άρθρου της προκήρυξης του ΛΙΓΚ ΚΑΠ volleyleague 17/18 «περιπτώσεις που δεν προβλέπονται», η γνωστοποίηση έγγραφης θέσης εκ μέρους των μελών για την ανάδειξη της πρώτης και προκρινόμενης ομάδας από το Δ΄ Όμιλο, η οποία θα συμμετέχει στο Final 4 της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται «Θέμα : Eπείγουσα λήψη απόφασης για την ανάδειξη της πρωτεύουσας ομάδας του Δ΄ Ομίλου μεταξύ των ομάδων «Α.Ο. Φοίνικα Σύρου-Τ.Α.Α.» και «Ηρακλή Χαλκίδας –Τ.Α.Α.» οι οποίες ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση ως εξής: ………. Αφού ελήφθησαν υπόψη, το καταστατικό της Ε.Σ.Α.Π., ο κανονισμός της διοργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αντίστοιχες προκηρύξεις της Ε.Ο.Π.Ε και η προκήρυξη LeagueCupE.Σ.Α.Π. 17/18 και το από 24-10-2017 έγγραφο ερώτημα της Ε.Σ.Α.Π. προς τα σωματεία-μέλη της ένωσης με τη συνημμένη έγγραφη άποψη του νομικού συμβούλου της Ε.Σ.Α.Π. και αφού ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και γνωμών τηλεφωνικά μεταξύ των μελών-εκπροσώπων των Τ.Α.Α. και του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. τελικά γνωστοποιήθηκαν οι κάτωθι θέσεις-αποφάσεις: α) το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη. β) το Δ.Σ. αναλαμβάνει χρέη Αγωνόδικης Επιτροπής της διοργάνωσης λόγω μη ορισμού της. γ) λόγω αοριστίας της προκήρυξης, αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής της πρώτης ομάδας, μεταξύ των ισοβαθμούντων ….. σε συνδυασμό με το ότι α)… β)… και γ) … για τους παραπάνω λόγους κατά πλειοψηφία (5 υπέρ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ, 3 υπέρ Α.Ο. Χαλκίδας, 1 ψήφος υπέρ της διεξαγωγής μπαράζ, 3 λευκά), Oι εκπρόσωποι των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.Π. κρίνουν ότι την πρώτη θέση του Δ΄ Ομίλου της διοργάνωσης του ΛΙΓΚ ΚΑΠ μεταξύ των ισοβαθμούντων σε αυτή ομάδων Α.Ο. Χαλκίδας και Α.Ο. Σύρου, καταλαμβάνει η ομάδα της Σύρου, η οποία ήταν αυτή που νίκησε όλους τους αγώνες στη διοργάνωση, ανάμεσα στους οποίους και τον μεταξύ των ισοβαθμούντων αγώνα. «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Π. ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Φ.Π./Τ.Α.Α……ΓΙΑ ΤΑ Τ.Α.Α. ΜΕΛΗ/ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Π…… Τ.Α.Α…... ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Α.Α./ΥΠΟΓΡΑΦΗ….. 1. Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑ….. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Α.Α./ΥΠΟΓΡΑΦΗ….. 2. Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ …. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Α.Α./ΥΠΟΓΡΑΦΗ…..κ.λπ.». Το ανωτέρω πρακτικό, μετά την ορθή επανάληψή του, απεστάλη στις 6-11-2017 από την Γραμματεία της Ε.Σ.Α.Π. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προς υπογραφή στους εκπροσώπους-μέλη της Ε.Σ.Α.Π. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, απέστειλαν στην Γραμματεία της Ε.Σ.Α.Π. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την υπογραφή τους στο τελευταίο φύλλο του συνταχθέντος πρακτικού ως εξής :-1. για τον Α.Ο. Ηρακλή Πετοσφαίριση 2015, ο Πρόδρομος Καλαϊτζίδης, -2. για τον Α.Ο. Ολυμπιακό Σ.Φ.Π., ο Μιχαήλ Κουντούρης, -3.για τον Α.Ο. Α.Π.Φ.Σ. Ηρακλή Χαλκίδας, η Αικατερίνη Κρίνα, -4. για τον Α.Ο. Εθνικό Ο.Φ.Π.Φ., ο Νίκος Νικολινάκος, -5. για τον Α.Ο. Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013, η Ελένη Ρουμελιώτη-Πρόεδρος,-6.για τον Α.Ο. Π.Α.Ο.Κ., ο Κώστας Παϊσιάδης, -7.για τον Α.Ο. Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Κασσαρής και -8 για τον Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκό, ο Γιάννης Σταμπεδάκης. Περαιτέρω, το αθλητικό σωματείο «Α.Ο.Π. Κηφισιάς» με την από 6-11-2017 επιστολή του ζήτησε την αναδιατύπωση του πρακτικού, όπως επίσης και το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο «Α.Ο. Φοίνικας Σύρου», με την από 8-11-2017 επιστολή του. Πλην όμως, μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. για το χρονικό διάστημα 2016-2018, είναι Πρόεδρος: Παντελής Τορνατόρος (ΟΣΦΠ), Α΄ Αντιπρόεδρος: Κώστας Παϊσιάδης (Π.Α.Ο.Κ.), Β΄ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Τελόπουλος (Εθνικός Αλεξανδρούπολης), Γενικός Γραμματέας: Κώστας Παπασταθόπουλος (Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013), Ταμίας: Κώστας Γκομούτσιος (Γ.Α.Σ. Παμβροχαϊκός), Μέλη: Μάκης Καλαϊτζίδης (Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015), Αντώνης Ρούσσος (Α.Ο. Φοίνικας Σύρου) Σταύρος Σπύρου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) Νίκος Νικολινάκος (Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.) Δημήτρης Αυλίδης (Μ.Α.Σ. Νίκη Αιγινίου), Ηλίας Σκανδάλης (Α.Π.Φ.Σ. Ηρακλής Χαλκίδας) Γιώργος Παπαδόπουλος (Α.Ο.Π. Κηφισιάς). Επίσης περίληψη του πρακτικού αυτού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.Π., χωρίς να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία ανάρτησής του (σχετ. εκτύπωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.Π. που αναφέρει ότι το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. αποφάσισε στις 31-10-2017 κατά πλειοψηφία ότι την πρώτη θέση του Δ΄ Ομίλου της πρώτης φάσης της διοργάνωσης καταλαμβάνει το αθλητικό σωματείο «Α.Ο. Φοίνικας Σύρου» που προσκομίζεται από το προσφεύγων αθλητικό σωματείο). Ήδη με την κρινόμενη προσφυγή και το προς ανάπτυξη αυτής νομοτύπως κατατεθέν υπόμνημα, το προσφεύγoν σωματείο ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. ως μη νόμιμης, διότι δεν φέρει τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. ούτε ελήφθη σε πραγματική συνεδρίαση, μετά από σχετική ψηφοφορία αλλά «δια περιφοράς».

5. Επειδή, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, από το περιεχόμενο του προσβαλλόμενου πρακτικού, προκύπτει ότι αποτελεί απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π., εφόσον κατ’ αποδοχή ένστασης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. Φοίνικας Σύρου», ανακηρύσσεται κατά πλειοψηφία το σωματείο αυτό, ως ομάδα που προκρίνεται στο FINAL 4 της διοργάνωσης ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2017-2018», απορριπτομένων ως αβασίμων των ισχυρισμών της καθής Ένωσης και του προσθέτως παρεμβαίνοντος αθλητικού σωματείου ότι το πρακτικό αυτό αποτελεί γνωμοδότηση των σωματείων-μελών της Ε.Σ.Α.Π. που χρήζει επικύρωσης από το Δ.Σ. αυτής κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Σ.Α.Π, διότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που λαμβάνεται επείγουσα απόφαση αποκλειστικά από τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. δεν φέρει επ’ αυτής, τις υπογραφές των μελών του ήδη εκλεγέντος για τη διετία 2016-2018 Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε σημειώνεται επ’ αυτής η ένδειξη «δεν υπέγραψε» σε περίπτωση άρνησης μέλους να υπογράψει και επομένως, η απόφαση αυτή, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου, είναι για το λόγο αυτό ανυπόστατη. Ωστόσο για λόγους δικαϊκής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη, παρά τον ανυπόστατο χαρακτήρα της, η ακύρωσή της, ενόψει του ότι η Ε.Σ.Α.Π. έχει ήδη προβεί στην ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, γεγονός που, λόγω και του επικείμενου FINAL 4 από 26/1/2018 έως και 28/1/2018, συνηγορεί στο ότι δύναται παρ’ όλα αυτά να εμμείνει στην εφαρμογή της (πρβλ. ΔΕΑ 2278/2013, 988/2014).

6. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να απορριφθεί η πρόσθετη, υπέρ της καθής, παρέμβαση. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου (άρθρ. 126§ 1 Ν. 2725/99 σε συνδ. με το άρθρο 46 Ν. 3057/02).

                                                

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει το από 31-10-2017 «πρακτικό δια περιφοράς επείγουσας λήψης απόφασης των Τ.Α.Α.-μελών της Ε.Σ.Α.Π.» σύμφωνα με το οποίο την πρώτη θέση του Δ΄ Ομίλου της διοργάνωσης του ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2017-2018 που διεξήχθη στη Σύρο κατά το χρονικό διάστημα 20-22/10-2017 μεταξύ των ισοβαθμούντων σε αυτήν αθλητικών σωματείων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ» καταλαμβάνει το αθλητικό σωματείο «Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ».

Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση.

Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Μαρούσι στις 11-1-2018 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 18-1-2018.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ                                                     ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

Διαβάστηκε 1614 φορές