ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος

Γιάννης Καρκαλής

 

Αντιπρόεδρος Α

Σταύρος Σφυρίδης

 

Αντιπρόεδρος Β

Δημήτρης Καραντάκης

 

Γραμματέας

Μαρία Αναστασιάδου

 

Ταμίας

Ιωάννα Σαρακίνη

 

Μέλος

Γιάννης Βασιλείου

 

 

Τ.Α.Α. ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος

Διαμαντής Θωμάς

 

Αντιπρόεδρος

Ηλίας Σκανδάλης

 

Μέλος

Κωνσταντίνος Γρίλλιας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Σύμβουλος Ανάπτυξης, Δημοσίων Σχέσεων & Marketing

Δημήτρης Κακάτσος