ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019

 

Πρόεδρος

Γιάννης Καρκαλής

 

Αντιπρόεδρος

Σταύρος Σφυρίδης

 

Γραμματέας

Μαρία Αναστασιάδου

 

Ταμίας

Ιωάννα Σαρακίνη

 

Μέλος

Γιάννης Βασιλείου

 

 

Τ.Α.Α. (Τριμελής Επιτροπή Διοίκησης)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-

 

Πρόεδρος

Διαμαντής Θωμάς

 

Αντιπρόεδρος

Ηλίας Σκανδάλης

 

Μέλος

Κωνσταντίνος Γρίλλιας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Σύμβουλος Στρατηγικής της Διοίκησης

Δημήτρης Καραντάκης

 

Σύμβουλος Ανάπτυξης, Δημοσίων Σχέσεων & Marketing

Δημήτρης Κακάτσος